Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 23. 6. 2023
Rok oddaje: 11 .8. 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti,
ki so namenjeni splošnemu občinstvu in izkazujejo inovativne pristope pri krepitvi sposobnosti državljanov za kritično razumevanje in odgovorno presojo informacij.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 40.000 EUR.
Razpis bo trajal od 23. 6. 2023 do 11. 8. 2023.
Besedilo javnega razpisa bo 23. 6. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ .