Razpisnik: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 
Datum objave: 21.1.2022
Rok za oddajo: 21.2.2022

 

 

ROK ZA ODDAJO 

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 21. 1. 2022 in se izteče dne 21. 2. 2022.

 

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si. 

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta dosegljiva tukaj.