Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 15. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora mikro, malim in srednjim podjetjem (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Podpora se zagotovi za zaključek naložb.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 EUR.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

 

ZAČETEK VNOSA VLOGE IN ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. marca 2023 do vključno 15. 3. 2023, do 12. ure.

 

CILJ UKREPA IZREDNA ZAČASNA PODPORA

Cilj ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: ukrep izredna začasna podpora) je ohranitev ekonomske sposobnosti MSP zaradi povečanja cen gradbenega materiala. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke