Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje
Datum objave: 29. 7. 2022
Rok oddaje: 31. 1. 2023

Javno povabilo je odprto od 16. 08. 2022 in do 31. 01. 2023 oz. do razdelitve razpoložljivih sredstev.

Ponudbe delodajalci oddajo na Portalu za delodajalce na spletni strani ZRSZ.

 

 

Namen spodbude za zaposlitev

Hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine na trg dela, pridobitev delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega mentorja z zaposlitvijo za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. Kar prispeva tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti mladih. Tako osebe kot mentorji se morajo usposabljati ali izobraževati pri zunanjih izvajalcih, registriranih za dejavnost izobraževanja, z namenom pridobitve dodatnih kompetenc v trajanju vsaj 30 šolskih ur, zaželeno iz digitalnih vsebin. Izobraževanje mora biti izvedeno v prvih 6-stih mesecih zaposlitve in predložiti ZRSZ ustrezno dokazilo.

Spodbuda za zaposlitev mladih iz ciljne skupine je namenjena delodajalcem, ki poslujejo:

  • v realnem sektorju, razen izjem določenih v javnem povabilu;
  • v okviru sektorja S. 15 kot društvo, njihovo združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Ciljna skupina

Brezposelni, stari do vključno 25 let in 364 dni oz. mlajši od 26 let.

V zaposlitev preko spodbude se ne more vključiti brezposelna oseba, ki:

  • je bila v zadnjih 12-ih mesecih pred oddajo ponudbe pri njem zaposlena s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del.
  • je lastnik ali solastnik ali ustanovitelj tega poslovnega subjekta ali ga osebno vodi ali ima v njem status prokurista.

Višina subvencije za 18 mesecev za nedoločen čas.
Odvisna je od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Informacije

Več informacij o samem javnem povabilu najdete na tej spletni povezavi ali pri svetovalcih za delodajalce na pristojnih Uradih za delo.