Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Datum objave: 17. 3. 2023
Rok prijave: 18. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA VABILA 

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:

  • podprogram Kultura: evropske platforme (s priloženim dokazilom o sofinanciranju EU – pogodba ali dogovor), evropske mreže (vodje), evropski projekti sodelovanja, prevodni projekti oziroma kroženje evropskih literarnih del;
  • podprogram Media: vsi razpisi za podprogram Media, z izjemo razpisov za distribucijo;
  • medsektorski sklop: laboratorij za ustvarjalne inovacije, razpisi za novičarske medije (npr. medijska pismenost, medijska partnerstva) in
  • drugi razpisi, kot jih določajo letni delovni programi Ustvarjalna Evropa v zadevnem obdobju (2019–2024).

 

OKVIRNA VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem vabilu, znaša 100.000,00 EUR za leto 2023 in 100.000,00 EUR za leto 2024. 

 

ROK ZA PRIJAVO

Poziv za leto 2023 bo trajal od 17. 3. 2023 do 18. 4. 2023, za leto 2024 pa od 1. 1. 2024 do 18. 4. 2024. Besedilo javnega razpisa bo 17. 3. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo  oziroma tukaj.   

 

DODATNE INFORMACIJE

Kontakta oseba za dodatne informacije je Gregor Jagodič,  tel. 01 300 58 12; gregor.jagodic@gov.si