2.- decembra 2019 je PORA objavila razpis za delodajalce v Pomurju, da se prijavijo za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki so sofinancirane v višini 50% izplačane štipendije, deficitarni poklici (določeni v dokumentu »Politika štipendiranja (2015-2019)«) pa lahko pridobijo 70% sofinanciranje izplačane kadrovske štipendije. Štipendira se lahko na vseh nivojih izobraževanja in za vse poklice.

Preberite več...

Kje? Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v Dvorani Živa;

Kdaj? Sreda, 5. februarja 2020 s pričetkom ob 14. uri 

Povezava na: https://lrf-pomurje.si/organizacija-prireditev/

Preberite več...

Vabljeni k ogledu webinarja, ki je nastal v okviru projekta NAPREJ, v katerem boste izvedeli več o depresiji in anksioznosti.

Preberite več...

Dvorana PGZ; četrtek, 13. 2. in torek, 18. 2. 2020

Preberite več...

V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center Murska Sobota vabimo na  brezplačno dvodnevno usposabljanje ABC POSLOVNIH FINANC,  ki bo v prostorih Paviljona EXPANO, Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota. (konferenčna dvorana Paviljona Expano).

dne 5.11. in 7.11.2019, s pričetkom ob 09.00 uri

Preberite več...

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja spremembo Javnega poziva 76FS-PO19 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 39/18).

Javni poziv se spremeni tako, kot sledi:

V tretjem odstavku 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva so doda nov stavek, ki se glasi:

»Lokalne skupnosti in pravne osebe javnega prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene na/v nepremičnini, ki je v njihovi so/lasti.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Preberite več...

Projektna enota Inšpektorata RS za delo (IRSD) vas vabi na brezplačno delavnico z naslovom: 

Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Stran 2 od 16