Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Preberite več...

Namen povabila je oblikovanje evidence zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij s kompetentnimi strokovnjaki za podporo podjetjem pri prenosu lastništva.

Preberite več...

Datum: 8. oktober, 9. oktober, 10. oktober 2019, od 9. do 13. ure

Preberite več...

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«.

Preberite več...

Poslovno srečanje, na katerem se pričakuje udeležba 150 mednarodnih podjetij.

Kdaj? 16. in 17. oktober 2019

Kje?   Maribor, Hotel City Maribor

Preberite več...

V okviru projekta GlaMUR se je razvila moderna mobilna aplikacija, ki bo uporabnikom pametnih telefonov omogočala iskanje po ponudbi različnih lokalnih izdelkov, vin in gostinski ponudbi, za turiste pa bo zanimivo predvsem iskanje po ponudbi nastanitev, turističnih zanimivostih in doživetjih po posameznih občinah na območju LAS Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih Goric.

Preberite več...

V okviru projekta »goMURra« so se pričela dela na visokovodnem zidu v Gornji Radgoni.

Preberite več...

V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center Murska Sobota vabimo na :

brezplačno delavnico ALI SEM TUDI JAZ LAHKO PODJETNIK, ki bo dne 11.6.2019, s pričetkom ob 10.00 uri
v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, Lendavska ulica 33, Murska Sobota

Preberite več...

PODJETNIŠKI ZAJTRK NA OOZ GORNJA RADGONA S TEMO – ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA POMURJE

Preberite več...
Stran 3 od 16