V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center Murska Sobota vabimo na  brezplačno dvodnevno usposabljanje ABC POSLOVNIH FINANC,  ki bo v prostorih Paviljona EXPANO, Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota. (konferenčna dvorana Paviljona Expano).

dne 5.11. in 7.11.2019, s pričetkom ob 09.00 uri

Preberite več...

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja spremembo Javnega poziva 76FS-PO19 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 39/18).

Javni poziv se spremeni tako, kot sledi:

V tretjem odstavku 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva so doda nov stavek, ki se glasi:

»Lokalne skupnosti in pravne osebe javnega prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene na/v nepremičnini, ki je v njihovi so/lasti.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Preberite več...

Projektna enota Inšpektorata RS za delo (IRSD) vas vabi na brezplačno delavnico z naslovom: 

Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Preberite več...

Namen povabila je oblikovanje evidence zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij s kompetentnimi strokovnjaki za podporo podjetjem pri prenosu lastništva.

Preberite več...

Datum: 8. oktober, 9. oktober, 10. oktober 2019, od 9. do 13. ure

Preberite več...

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«.

Preberite več...

Poslovno srečanje, na katerem se pričakuje udeležba 150 mednarodnih podjetij.

Kdaj? 16. in 17. oktober 2019

Kje?   Maribor, Hotel City Maribor

Preberite več...

V okviru projekta GlaMUR se je razvila moderna mobilna aplikacija, ki bo uporabnikom pametnih telefonov omogočala iskanje po ponudbi različnih lokalnih izdelkov, vin in gostinski ponudbi, za turiste pa bo zanimivo predvsem iskanje po ponudbi nastanitev, turističnih zanimivostih in doživetjih po posameznih občinah na območju LAS Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih Goric.

Preberite več...
Stran 4 od 17