07

okt

OBVESTILO! JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Delodajalec lahko vlogi priloži potrdilo o plačilu upravne takse. Izvajalec javnega pooblastila bo preko posebnih delnih izpisov preko UJP.net preveril plačilo takse za posameznega delodajalca/vlagatelja vloge na ta javni razpis.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 8. 10. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2020.

Vse ostale zahteve, pogoji, način financiranja, obveznosti so natančno opisane na tej spletni strani https://www.pora-gr.si/component/k2/item/835-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2019-2020.html