Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 8. decembra objavila sklop petih razpisov za sofinanciranje inovativnih in raziskovalnih projektov na področju digitalnih in nastajajočih tehnologij za spodbujanje konkurenčnosti in podporo evropskemu zelenemu dogovoru za leto 2023 (HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01):

  • Pervasive photonics – multi-technology integration for digital infrastructure, sensors and internet of things (Photonics partnership)(RIA)
  • Novel paradigms and approaches, towards AI-driven autonomous robots (AI, data and robotics partnership) (RIA)
  • Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA)
  • Advanced imaging and sensing technologies (IA)(Photonics Partnership)
  • Adaptive multi-scale modelling and characterisation suites from lab to production (RIA)

 

POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

 

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

 

ROK ODDAJE

Rok oddaje prijave na razpis je 29. 3. 2023.

 

Povezava do razpisa.