Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 15. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 13. decembra objavila sklop petih enostopenjskih razpisov za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov s področja zdravstva (HORIZON-JU-IHI-2022-03-single-stage):

  • Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need
  • Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal products (ATMPs) for rare diseases
  • Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and their long-term health consequences
  • Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital efficiency
  • Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation

 

POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

 

ROK ODDAJE

Rok oddaje vloge je 15. 3. 2023.

 

Povezava do razpisa.