Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 18. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 13. decembra objavila sklop osmih razpisov za sofinanciranje inovativnih in raziskovalnih projektov na področju medsektorskih rešitev za prehod v podnebno nevtralno družbo (HORIZON-CL5-2023-D2-01):

 • Battery management system (BMS) and battery system design for stationary energy storage systems (ESS) to improve interoperability and facilitate the integration of second life batteries (Batt4EU Partnership)
 • Advanced digital twins for battery cell production lines (Batt4EU Partnership)
 • Open Pilot Line/Test Bed for hydrogen
 • Driving Urban Transition Co-funded Partnership
 • Support for the deployment of R&I results for climate mitigation. Synergies with the ETS Innovation Fund
 • New processes for upcoming recycling feeds (Batt4EU Partnership)
 • Technologies for sustainable, cost-efficient and low carbon footprint downstream processing & production of battery-grade materials (Batt4EU Partnership)
 • Hybrid electric energy storage solutions for grid support and charging infrastructure (Batt4EU Partnership)

 

POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

 

ROK ODDAJE

Rok oddaje prijavnice je 18. 4. 2023.

 

Povezava do razpisa.