Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 14. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 14. decembra objavila sklop osmih razpisov za sofinanciranje inovativnih in raziskovalnih projektov na področju krepitve demokracije v letu 2023 (HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01):

 • Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces 
 • Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract
 • Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans
 • Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and interference
 • The emotional politics of democracies
 • Developing a better understanding of information suppression by state authorities as an example of foreign information manipulation and interference
 • The climate imperative and its impact on democratic governance
 • New approaches for combatting corruption and other undue influences on political decision-making

 

POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Do finančnih sredstev so upravičeni:

 • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

 

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

 

ROK ODDAJE

Rok oddaje prijavnice je 14. 3. 2023.

 

Povezava do razpisa.