Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 30. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 13. decembra je objavila sklop osemnajstih razpisov za sofinanciranje projektov na področju trajnostne, varne in konkurenčne oskrbe z energijo za leto 2023 (HORIZON-CL5-2023-D3-01):

 • PV integration in buildings and in infrastructure
 • Solar Systems for Industrial Process Heat and Power
 • Demonstration of DC powered data centres, buildings, industries and ports
 • Demonstration of innovative, large-scale, seasonal heat and/or cooling storage technologies for decarbonisation and security of supply
 • Clean Energy Transition Co-funded Partnership
 • Floating PV Systems
 • Supporting the development of a digital twin to improve management, operations and resilience of the EU Electricity System in support to REPowerEU
 • Support action to the SET Plan IWG on HVDC & DC Technologies
 • Development of CO2 transport and storage demo projects
 • Demonstration of advanced biofuel technologies for aviation and/or shipping
 • Development of MVDC, HVDC and High-Power Transmission systems and components for a resilient grid
 • Renewable Energy Valleys to increase energy security while accelerating the green transition in Europe
 • Demonstration of synthetic renewable fuel for aviation and/or shipping
 • Critical technologies for the offshore wind farm of the Future
 • Development of novel long-term electricity storage technologies
 • Supporting the green and digital transformation of the energy ecosystem and enhancing its resilience through the development and piloting of AI-IoT Edge-cloud and platform solutions
 • Demonstration of sustainable tidal energy farms
 • Waste heat reutilisation from data centres

 

POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

 

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

 

ROK ODDAJE

Rok za oddajo vloge je 30. 3. 2023.

 

Povezava do razpisa.