Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 20. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 13. decembra objavila sklop šestih razpisov za sofinanciranje projektov na področju učinkovite, trajnostne in vključujoče rabe energije za leto 2023 (HORIZON-CL5-2023-D4–01):

  • Thermal management and energy optimisation of high energy demand IT systems equipment in tertiary buildings
  • Interoperable solutions for positive energy districts (PEDs), including a better integration of local renewables and local excess heat sources
  • Future-proofing historical buildings for the clean energy transition
  • Innovative solutions for cost-effective decarbonisation of buildings through energy efficiency and electrification
  • Innovative cost-efficient solutions for zero-emission buildings
  • Integration of renewable heat or industrial waste heat in heat-to-cold conversion systems to generate cold for industrial processes

 

POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

 

ROK ODDAJE

Rok prijave je do 20. 4. 2023.

 

Povezava do razpisa.