Razpisovalec: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Datum objave: 27. 1. 2023
Rok prijave: 20. 2. 2023

 

NAMEN SOFINANCIRANJA 

Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. 

 

PREDMET SOFINANCIRANJA 

Predmet sofinanciranja je nakup novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so: 

  • ALK (avto lestev s košaro), 1+1 ali 1+2; višina/ previs min. 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043, 
  • ZD/TD (gasilsko teleskopsko ali zgibno dvigalo), 1+1 ali 1+2, delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777, 
  • GVCZD-1/GVCZD-2 ali GVCTD-1/GVCTD-2 (gasilsko vozilo s cisterno in zgibno ali teleskopsko dvigalo), delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777, in 
  • GVCALK-1/GVCALK-2 (gasilsko vozilo s cisterno ter avto lestev), višina/previs min. 23/12, SIST EN 14043. 

Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se šteje vozilo, ki ustreza določbam tretjega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE). 

Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s standardi Gasilske zveze Slovenije veljavnimi na dan izdaje tega poziva. 

 

SKUPNA VIŠINA SREDSTEV 

Skupna višina sredstev požarne takse za sofinanciranje znaša 900.000 EUR.

 

ROK PRIJAVE IN VLOGA

Vlagateljica mora vlogo priporočeno poslati ali pa osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. 

Vloge je treba oddati najkasneje do 20. 2. 2023 do 14. ure. 

Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln naslov vlagateljice.

 

BESEDILO RAZPISA

Besedilo razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS št. 11/2023, na straneh od 152 do 153. 

 

DODATNE INFORMACIJE

Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR. Kontaktna oseba je ga. Ana Stropnik, e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.