City Cooperation II

22

mar

City Cooperation II

 Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija - Avstrija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v sklopu cilja »evropskega teritorialnega sodelovanja«.

 

Vrednost projekta: 1,904.401,50 EUR,  od tega sredstva ESSR 1,618.741,27 EUR

 

Trajanje projekta: 1.3.2017 – 29.2.2020

 

Vodilni partner: Združenje osmih vzhodnoštajerskih mest (Die Oststeirische Städtekooperation).

 

Partnerji projekta: ZRS Bistra Ptuj, Razvojni center Murska Sobota in PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.

 

Projekt je nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja 24 mest – 8 avstrijskih, 9 slovenskih in 7 madžarskih. V novi finančni perspektivi se sodelovanje še poglablja z novimi aktivnostmi. Slovenska mesta, ki sodelujejo v projektu so: Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj in Radenci.

 

Cilj projekta: dvig čezmejnega sodelovanja med občinami – krepitev mest, kar se želi doseči z ustreznim profiliranjem in posledično večjo medregijsko prepoznavnostjo. Po drugi strani se želi z razvojem in implementacijo inovativnih sistemov pridobivanja kupcev doseči povečanje potrošnje ob zavedanju izzivov, ki se pojavljajo z digitalnimi novostmi in spremembami.

Več o dogajanju tudi na:

https://www.gor-radgona.si/novice/2019032708280916/

http://www.si-at.eu/si2/city-cooperation-ii/

https://www.pozdravtv.si/projekt-city-cooperation-ii/

http://www.24cities.eu/sl/

https://www.fuerstenfeld.gv.at/aktuelles/auftaktveranstaltung-city-cooperation-ii-am-3-juli/