ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA

13

jan

ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA


ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA


prenos 13prenos 14

Prvi projekt celovite prenove stavbe starega špitala v Gornji Radgoni in njegove okolice se je začel leta 2003 in je bil delno končan leta 2006. Zahtevnost statične prenove in premalo sredstev sta bila vzrok, da dela tedaj niso bila zaključena v celoti in stavba ni mogla zaživeti skupaj s svojo vsebino. Novi projekt, ki je obsegal dokončanje prenove in postavitev stalne muzejske razstave s programom za javnost, je stekel leta 2011 in bil zaključen leta 2013. Financiran je bil s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnimi sredstvi in sredstvi Občine Gornja Radgona. Prenovljeni kulturno-zgodovinski spomenik je z muzejsko in širšo javno vsebino smiselno umeščen v ožje spominsko območje tega dela mesta.


pdficon small OBNOVA ŠPITALA