Aktualni razpisi

Naziv razpisa

Objavljeno

Rok prijave

Razpisovalec

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

četrtek, 27 februar 2020

petek, 30 april 2021

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

Popravek Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

petek, 21 februar 2020

nedelja, 31 december 2023

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Javni razpis SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2020 (P2 2020)

petek, 21 februar 2020

ponedeljek, 20 april 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja spodaj navedene javne razpise:

petek, 21 februar 2020

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

petek, 21 februar 2020

torek, 31 marec 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

petek, 21 februar 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni pozivi Slovenskega filmskega centra

petek, 14 februar 2020

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

Javni poziv ZA NAKUP STANOVANJ IN ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO STANOVANJ

petek, 14 februar 2020

nedelja, 31 december 2023

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Javni razpis SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V LETIH 2020–2021 (P2R)

petek, 14 februar 2020

ponedeljek, 16 marec 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis za sofinanciranje DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN SVETOVANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH v letu 2020

petek, 14 februar 2020

petek, 28 februar 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis ZA IZBIRO ORGANIZATORJEV SKUPINSKE OBNOVITVENE REHABILITACIJE V LETU 2020

petek, 07 februar 2020

petek, 21 februar 2020

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javni razpis ZA IZBIRO ORGANIZATORJEV ZDRAVSTVENIH LETOVANJ OTROK IN ŠOLARJEV V LETU 2020

petek, 07 februar 2020

petek, 21 februar 2020

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020

petek, 07 februar 2020

četrtek, 05 marec 2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Javni razpis SEMENSKI KAPITAL (SK75 2020)

petek, 07 februar 2020

petek, 27 marec 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis P7 2020 – MIKROKREDITI

petek, 07 februar 2020

ponedeljek, 17 februar 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETO 2020

petek, 07 februar 2020

petek, 28 februar 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

SPREMEMBA 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ.

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni poziv za VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

petek, 31 januar 2020

petek, 31 marec 2023

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis za PODELITEV PRIZNANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST ZA LETO 2020

petek, 31 januar 2020

četrtek, 28 maj 2020

Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

Javni razpis za ODKUP AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2020-1

petek, 31 januar 2020

torek, 31 marec 2020

Radiotelevizija Slovenija

Javni razpis za podukrep 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2020

petek, 31 januar 2020

nedelja, 08 marec 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ustvarjalna Evropa / medsektorski sklop: digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin v letu 2020

četrtek, 16 januar 2020

četrtek, 14 maj 2020

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

OBVESTILO o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji slovenskega jezika

petek, 24 januar 2020

ponedeljek, 24 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

1. javni razpis za podukrep 7.3 PODPORA ZA ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO

petek, 24 januar 2020

četrtek, 14 maj 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni dvoletni razpis za SOFINANCI­RANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V KNJIGARNAH ZA OBDOBJE 2020–2021

petek, 17 januar 2020

ponedeljek, 17 februar 2020

Javna agencija za knjigo RS

Javni razpis za izbor operacij »PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE 2020«

petek, 17 januar 2020

ponedeljek, 16 marec 2020

Ministrstvo za kulturo

Javni poziv za SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA v letih 2020 in 2021

petek, 10 januar 2020

ponedeljek, 10 februar 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU RAZLIČNIH MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI IN PRISELJENCEV V RS

petek, 10 januar 2020

ponedeljek, 10 februar 2020

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI

petek, 10 januar 2020

ponedeljek, 10 februar 2020

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU GLASBENIH UMETNOSTI

petek, 03 januar 2020

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za izbor KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU VIZUALNIH UMETNOSTI

petek, 03 januar 2020

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI

petek, 03 januar 2020

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU UPRIZORITVENIH UMETNOSTI

petek, 03 januar 2020

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1

petek, 27 december 2019

četrtek, 30 april 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2

petek, 27 december 2019

četrtek, 30 april 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

Drugi javni razpis za dodeljevanje UGODNIH POSOJIL OBČINAM – C1

petek, 20 december 2019

ponedeljek, 20 januar 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE OZAVEŠČEVALNIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V LETU 2020

petek, 20 december 2019

petek, 14 februar 2020

Urad Vlade RS za komuniciranje

SPREMEMBA javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

petek, 20 december 2019

petek, 07 februar 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

SPREMEMBA javnega razpisa za PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI

petek, 20 december 2019

ponedeljek, 20 januar 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

SPREMEMBA VSEBINE javnega poziva VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

petek, 13 december 2019

Slovenski podjetniški sklad

Javni razpis ZA ODKUP DOKUMENTARNIH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2019-2

petek, 13 december 2019

petek, 07 februar 2020

Radiotelevizija Slovenija.

Javni razpis ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ZA LETO 2020

petek, 13 december 2019

sreda, 29 januar 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020«

petek, 13 december 2019

torek, 21 januar 2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2020

petek, 13 december 2019

ponedeljek, 06 januar 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

»4. javni razpis za podukrep OKOLJE IN PODNEBNE SPREMEMBE«

petek, 13 december 2019

petek, 27 marec 2020

Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

SPREMEMBA javnega razpisa– Spodbude za digitalno transformacijo MSP z oznako P4D 2019-2023

petek, 13 december 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis - PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

petek, 06 december 2019

ponedeljek, 20 januar 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov »RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV«

petek, 29 november 2019

sreda, 08 januar 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Javni razpis »SPODBUJANJE TRAJNOSTNE POSLOVNE STRATEŠKE TRANSFORMACIJE IN RAZVOJ NOVIH POSLOVNIH MODELOV V SLOVENSKIH PODJETJIH ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI«

petek, 21 junij 2019

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Javni razpis ZA UGODNA POSOJILA ZA NAKUP KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ - A2 2019

petek, 22 november 2019

petek, 03 januar 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

2. javni razpis za PODUKREP 6.3 - POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ

petek, 22 november 2019

četrtek, 13 februar 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni poziv za VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA

petek, 22 november 2019

petek, 31 marec 2023

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis za IZBOR DVOLETNIH KULTURNIH PROJEKTOV - oznaka razpisa JPR-UPR-AO-2020/21.

petek, 15 november 2019

ponedeljek, 30 december 2019

Ministrstvo za kulturo

4. javni razpis za podukrep 3.1 PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI V LETU 2019

petek, 15 november 2019

petek, 20 december 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

SPREMEMBA Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

četrtek, 14 november 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2020

ponedeljek, 11 november 2019

sreda, 05 februar 2020

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV S STRANI OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2019 – drugi del

četrtek, 24 oktober 2019

sreda, 13 november 2019

Občina Gornja Radgona

Javni razpis SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D 2019–2023)

petek, 18 oktober 2019

ponedeljek, 18 november 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI OSREDNJIH SPECIALIZIRANIH INFORMACIJSKIH CENTROV V OBDOBJU 2020–2022

petek, 18 oktober 2019

sreda, 13 november 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC MLADIH SKOZI AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO ZA VEČJO ZAPOSLJIVOST«

petek, 18 oktober 2019

sreda, 27 november 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana

Javni razpis ZA DVIG KOMPETENC VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJAH V LETIH 2020 IN 2021

petek, 18 oktober 2019

ponedeljek, 18 november 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,

Javni razpis ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI ZA OBDOBJE OD 2020 DO VKLJUČNO 2024

petek, 18 oktober 2019

ponedeljek, 11 november 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

14. RAZPIS NACIONALNIH ŠTIPENDIJ PROGRAMA L'ORÉAL – UNESCO »ZA ŽENSKE V ZNANOSTI« 2020

ponedeljek, 07 oktober 2019

četrtek, 07 november 2019

L'OREAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

ACTIVE CITIZENS FUND V SLOVENIJI: JAVNI RAZPIS ZA SREDNJE IN VELIKE PROJEKTE

petek, 11 oktober 2019

sreda, 11 december 2019

CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM

OBZORJE 2020: EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2020

sobota, 12 oktober 2019

četrtek, 09 januar 2020

Evropska komisija

Razpis EVROPSKE KOMISIJE ZA ZBIRANJE PREDLOGOV: PODPORA ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE V ZVEZI S KOHEZIJSKO POLITIKO

sobota, 12 oktober 2019

torek, 10 december 2019

Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko

Javni poziv ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV DRŽAVNEGA PRIZNANJA V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2019

petek, 11 oktober 2019

ponedeljek, 28 oktober 2019

Urad RS za mladino

Stran 1 od 6