Aktualni razpisi

Naziv razpisa

Objavljeno

Rok prijave

Razpisovalec

Razpis SUBVENCIONIRANO BIVANJE ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA

torek, 23 julij 2019

petek, 16 avgust 2019

Študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Javni razpis SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV 2.0

petek, 12 julij 2019

četrtek, 29 avgust 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I.

četrtek, 13 junij 2019

sobota, 01 januar 2022

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Javni razpis ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2019

sreda, 05 junij 2019

nedelja, 01 september 2019

Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA DO LETA 2022

petek, 28 junij 2019

petek, 26 julij 2019

Ministrstvo za zdravje

Javni razpis ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2019

ponedeljek, 17 junij 2019

petek, 09 avgust 2019

Občina Gornja Radgona

Javni poziv – SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PROGRAMSKEGA PODROČJA LIFE ZA LETO 2019

ponedeljek, 17 junij 2019

Ministrstvo za okolje in prostor

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ROMSKIH DRUŠTEV V LETU 2019 (JR-RD 2019)

petek, 14 junij 2019

petek, 28 junij 2019

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Redni letni javni razpis ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV ZA LETO 2019.

petek, 14 junij 2019

ponedeljek, 15 julij 2019

Slovenski filmski center

Javni razpis ZA RAZVOJNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH - BP3

četrtek, 06 junij 2019

petek, 19 julij 2019

Slovensko regionalni razvojni sklad

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA KOMPETENČNIH CENTROV ZA RAZVOJ KADROV V OBDOBJU 2019–2022

petek, 07 junij 2019

ponedeljek, 15 julij 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS