Aktualni razpisi

Naziv razpisa

Objavljeno

Rok prijave

Razpisovalec

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA KOMPETENČNIH CENTROV ZA RAZVOJ KADROV V OBDOBJU 2019–2022

petek, 07 junij 2019

ponedeljek, 15 julij 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Stran 3 od 6