29

jun

Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS št. 46, dne 26.6.2015Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja


Predmet in namen javnega poziva
Vsi zainteresirani so povabljeni, da oblikujejo lokalna partnerstva in pripravijo strategijo lokalnega razvoja v skladu z II. poglavjem Uredbe CLLD, ki opredeljuje lokalno akcijsko skupino in strategijo lokalnega razvoja.Lokalno partnerstvo se mora oblikovati v skladu s pogoji za oblikovanje in delovanje lokalne akcijske skupine kot določa 11. člen Uredbe CLLD. Pri tem je treba upoštevati 12. člen Uredbe CLLD, ki opredeljuje naloge lokalne akcijske skupine ter pogoje za vodilnega partnerja kot to določa 13. člen Uredbe CLLD. Lokalno partnerstvo mora pripraviti strategijo lokalnega razvoja v skladu s 14. in 15. členom Uredbe CLLD na obrazcu, ki je Priloga 7 k Uredbi CLLD in je dostopna na spletni strani:  http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/zakonodaja-prp-2014-2020.


Rok za posredovanje strategij lokalnega razvoja
V skladu z drugim odstavkom 81. člena Uredbe CLLD začne z dnem objave javnega poziva teči dvanajstmesečni rok za predložitev strategij lokalnega razvoja v potrditev zadevnemu organu upravljanja, in sicer Ministrstvu  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano  ter Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Naslov za posredovanje strategij lokalnega razvoja
Strategijo lokalnega razvoja se v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe CLLD pošlje na naslov: Koordinacijski odbor CLLD, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana  ali  odda  na  vložišču  Ministrstva  za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dodatne  informacije:  dodatne  informacije  v  povezavi z javnim pozivom lahko pridobite na naslovu:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko
Več na: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2015/M19_lokalna_partnerstva/Javni_poziv_LEADER.pdf