11

nov

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Sklad je 5. 11. 2015 objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016.

Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev.

Rok prijave: 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista.

Način oddaje vloge in dodatne informacije: Vlogo z dokazili je potrebno vložiti na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom "VLOGA na 203. javni razpis". Na kuverti mora biti naveden točen naziv in naslov delodajalca.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na e-poštnem naslovu kadrovske[@]sklad-kadri.si in po telefonu na številki 01 434 15 85 ter na spletni strani sklada.

Uradne ure so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/