30

nov

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«


Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«

Predmet javnega razpisa
Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz  marginaliziranih  skupnosti,  vključno  prek  izvajanja jamstva za mlade. Razpis bo pripomogel k znižanju brezposelnosti mladih.
Predmet  javnega  razpisa  so  spodbude  za  zaposlitve  iskalcev  prve  zaposlitve  na  področju  vzgoje  in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki  preko  načrtovanega,  organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu v sodelovanju z izkušenimi učitelji, svetovalnimi delavci oziroma vzgojitelji začetniki preko  načrtovanega,  organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu v sodelovanju z izkušenimi učitelji, svetovalnimi delavci oziroma vzgojitelji v zadnjem letu pred njihovo načrtovano upokojitvijo. Tako bodo učitelji začetniki pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev
poklicne kvalifikacije, po opravljenem strokovnem izpitu in upokojitvi izkušenega učitelja pa sklenili pogodbo o zaposlitvi za isto delovno
mesto, za katerega so se usposabljali in ki se bo z upokojitvijo izkušenega učitelja sprostilo.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev,
in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– osnovnih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo
svoje izobrazbe.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za vzhodno kohezijsko regijo znaša javni  razpis  znaša  2.268.000,00 EUR.

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80 % Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 12. 2015, do 12. ure na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,  
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.  Za  dodatne  informacije  lahko  med 10.30  in  11.30  ter  13.30  in 14.30,  vsak  delovni  dan pokličete Katjo Kovačič (tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali pišete na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015090.pdf#!/r2015090-pdf