30

nov

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2016 financirala Republika S

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2016 financirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo. 


Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Področje razpisa

Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične
infrastrukture.

Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v znakovnem jeziku.

Projekti pod točkama 2.1.1 in 2.1.2 se sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu, in sicer iz sredstev državnega proračuna.

Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju  raznolikosti  programskih  vsebin,  namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno
oviranim, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje  kulturnih  pravic  ter  povečanje  dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno ovirane.

Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Temeljna kriterija:
- pomen  predlaganega  segmenta  tehnične  infrastrukture za prijavitelja projekta, državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih standardov.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2016, je 172.643,00 EUR.

Razpis poteka do 28. 12. 2015

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami: ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Razpisno dokumentacijo si
lahko zainteresirani prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/,  na  kateri  najdejo  tudi  vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo za kulturo mora na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 28. 12. 2015

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/369-58-55, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.

Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015090.pdf#!/r2015090-pdf