08

dec

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektna v okviru programa PRVI IZZIV 2015


Prvi izziv 2015


Program omogoča pridobitev subvencije v višini 7.250 EUR za zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije (40 ur na teden) oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti). Zaposlitev mora trajati najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom. Program se izvaja na podlagi javnega povabila.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, najmanj 1 leto registrirane za opravljanje dejavnosti
v Sloveniji, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Delodajalci lahko predložijo eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skuine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu.

Kdo se lahko vključi?

V program se lahko vključijo mlajši od 30 let (stari od 15 do največ 29 let in 364 dni), ki imajo stalno prebivališče v kohezijski regiji
vzhodna Slovenija, so najmanj 3 mesece prijavljeni na ZRSZ med brezposelnimi ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki:
- so pri istem delodajalcu že bili zaposleni
- so pri istem delodajalcu že bili na delovnem preizkusu ali so se usposabljali na delovnem mestu v zadnjih 6 mesecih.

Kako sodelovati v javnem povabilu?

Delodajalci predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih na območno službo ZRSZ, ki je pristojna glede na sedež delodajalca.
Ponudba se odda osebno ali po pošti v glavno pisarno območne službe, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2016, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri območni službi ZRSZ najprej objaviti prosto delovno mesto.  Po zaključenem postopku izbora kandidat-a/ov, se opravi prijava na javno povabilo.

Zavod RS za zaposlovanje
Več na: http://www.ess.gov.si/_files/7837/JP_PRVI_ IZZIV_ 2015_objavljeno.pdf