14

dec

Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017

                             

Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017                Namen Javnega razpisa za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma njihovim družinam v letu 2016 in 2017 je sofinanciranje programov, ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma  njihovih  družin.  Z  razpisom  želimo  zmanjšati neenakost pri dostopnosti tovrstnih storitev ter vzpostaviti medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami za zagotavljanje učinkovitejše in hitrejše pomoči.

Cilj razpisa je:
– naučiti otroke, mladostnike, mladostnice oziroma člane družin učinkovite komunikacije;
- izboljšati odnose in pozitivno navezanost v družini;
– izboljšati socialne kompetence otrok, mladostnic in mladostnikov;
– izboljšati sposobnosti obvladovanja čustev, gradnja pozitivne samopodobe, preventivno učenje reševanja raznovrstnih  problemov  otrok, mladostnic,  mladostnikov, preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav;
– zagotoviti pomoč pri učenju zmanjšanja čustvenih stisk.

Predmet razpisa: predmet razpisa so programi svetovanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin in kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih problemov pri medosebnih odnosih, pomoči pri izboljšanju družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa tako med vrstniki kot v družini v letu 2016 in 2017.

Prednostna področja in ciljne skupine
1. Programi svetovanja, učenja komunikacije v družini oziroma med vrstniki z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjševanja čustvenih stisk.
2. Delavnice/skupine za otroke, mladostnice in mladostnike oziroma njihove starše z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjšanja čustvenih stisk.
3. Ciljna skupina uporabnikov so otroci, mladostnice in mladostniki oziroma njihove družine, še zlasti otroci, mladostniki, mladostnice
oziroma njihove družine z izkušnjo rejništva, spolne zlorabe, migranti.

Prijavitelj lahko skupno prijavi stroške dela vseh izvajalcev  v  višini  najmanj  7.500,00  EUR  in  največ 30.000,00 EUR na leto.

Neupravičeni stroški so:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme, razen IKT;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki niso vezani na izvedbo programa;
– stroški adaptacije prostorov.

Predvidena višina sredstev javnega razpisa za posamično leto 2016 oziroma 2017 znaša 335.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 6. 1. 2016

Razpisna dokumentacija
, ki vključuje razpisni obrazec, vzorec pogodbe in predpisane priloge, je prijaviteljem na voljo na spletni strani ministrstva, in sicer na povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom so na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno do 30. 12. 2015 do 14. ure, na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015097.pdf#!/r2015097-pdf