28

dec

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisadaJavni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada                                                   


Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada.

Višina nepovratnih sredstev namenjenih za Ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada znaša do 13.000 evrov v letu 2016.

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.

Skladno z 11.d. členom Uredbe mora vlagatelj za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:

kmetijsko gospodarstvo je na dan pogina živali vpisano v register kmetijskih gospodarstev;

vlagatelju je poginila žival zaradi vraničnega prisada v letu 2015;

na dan škodnega dogodka pri ukrepu IV ima vlagatelj živali vpisane v registru živali;

vlagatelju je bila izdana odločba pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada;

vlagatelj je v zvezi s škodnim dogodkom pri ukrepu IV. vpisan v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI);

vlagatelju so bili izdani odvozni listi veterinarsko higienske službe za poginule živali;

vlagatelju je bila izdana odločba o ukinitvi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi vraničnega prisada.

Podpora se lahko uveljavlja največ za število živali, ki so na posameznem kmetijskem gospodarstvu poginile zaradi okužbe z vraničnim prisadom in so navedene v odločbi o ukinitvi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi vraničnega prisada.

Skladno z drugim odstavkom 11.e člena Uredbe znaša finančna pomoč:

900,00 eura na poginulo kravo,

950,00 eura na poginulo telico, starejšo od dveh let,

1.100,00 eura na poginulega bika, starejšega od dveh let,

800,00 eura za poginulo goved, staro od enega do dveh let,

480,00 eura na poginulo goved, staro od 6 mesecev do enega leta,

250,00 eura na poginulega teleta, starega do 6 mesecev.


Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na vložišču Agencije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015102.pdf#!/r2015102-pdf