28

dec

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij
v letu 2016

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov;

Sklop B: Boj proti sivi ekonomiji;

Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi.


Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo tuje delavce, begunce in migrante ozaveščali o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni in o obnašanju, ki zmanjšuje tveganja ter identificirali morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zagotavljali neposredno komunikacijo s ciljnimi skupinami v različnih krajih Slovenije in bodo vključevali tudi druge relevantne deležnike, ki si prizadevajo za učinkovito varstvo njihovih pravic.

Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so tiste nevladne in humanitarne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

  • so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali

  • imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

Vlagatelj lahko na razpis prijavi samo en projekt. V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov, bo komisija upoštevala vrstni red prejetja vlog.

Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2016 namenil 85.000,00 EUR.

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.

Vloge morajo prispeti na naslov Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 18. januar 2016.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani, http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_vsebin/sodelovanje_z_nvo/. Naročite jo lahko tudi na tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 15.30, ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu Vlade RS za komuniciranje, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Urad Vlade RS za komuniciranje
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf