29

dec

Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin


Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin

Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih.
Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:
  • AL (avto lestev) višina/previs 1 2;
  • ALK (avto lestev s košaro) višina/previs 1 2;
  • ZD (gasilsko zgibno dvigalo) višina/previs 1 2;
  • TD (gasilsko teleskopsko dvigalo) 1 2.
Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofinanciranje znaša 500.000 EUR. 

Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne skupnosti, ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v srednjeročnem programu nakupa gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje nakupa celotnega vozila.

Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin v letu 2016. Šteje se, da je bil nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2016, če je bil v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozila. Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih vozil mora biti zaključen do konca leta 2017. Pogodba o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2016, kar je pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila. Po opravljenem nakupu, najkasneje pa do konca leta 2017, je potrebno URSZR poslati poročilo o porabi dodeljenih sredstev.

Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi na tem pozivu, se lahko izvede do največ 40 % tipizirane vrednosti. Višina sofinanciranja posameznega vozila je odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrtovanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenja in reševanje z višin.

Vlagatelj mora vlogo priporočeno poslati ali pa osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 29. 1. 2016 do 12. ure.

Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR. Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in e- -pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ministrstvo za obrambo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf