25

jan

Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2016Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2016

Nagrado prejme avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Če kandidat ni član ZDSLU, je nagrada tudi povabilo za včlanitev v Zvezo.

Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 2016 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano delo (performance, konceptualni projekti) predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za življenjski opus.

Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 1. 3. 2016 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2016«.

Uradni list Republike Slovenije, številka 4, z dne 22. 1. 2016.