28

jan

Javna dela 2016 - drugo javno povabilo

Javna dela 2016 – drugo javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na drugem javnem povabilu za izbor programov za leto 2016. Drugo povabilo je odprto od 1. 2. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 7. 10. 2016.

Na kratko o povabilu:

 • drugo javno povabilo je Zavod RS za zaposlovanje objavili na spletni strani http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2016-–-drugo-javno-povabilo, dne 27. 1. 2016;
 • za izvajanje programov javnih del je na voljo še okvirno 11,4 milijona EUR,
 • sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije,
 • v programe bo vključenih predvidoma 2.200 dolgotrajno brezposelnih,
 • na javnem povabilu izbirajo programe na področjih iz Kataloga programov javnih del:
  • 1 – kmetijstvo,
  • 2 – vzgoja in izobraževanje,
  • 3 – okolje in prostor,
  • 4 – kultura,
  • 6 – drugi programi javnih del.
Več na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2016-–-drugo-javno-povabilo.