02

feb

Javni razpis P7 2016 - mikrokrediti za mikro in mala podjetjaJavni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja


Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Sredstva za mikrokredite v višini 5.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI MG.

Od tega je predvidoma:

       4.000.000 EUR kreditov za MSP-je 5 (podjetja registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

       1.000.000 EUR kreditov pa za MLADE MSP-je (podjetja registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.

Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vlog in sicer 19. 2. 2016 in 25. 5. 2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradni list Republike Slovenije, številka 6, z dne 29. 1. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016006.pdf#!/r2016006-pdf