02

feb

Zdrav življenjski slog 2015 - 2017Javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2015 – 2017«

Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti več kot 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (športna vzgoja in 2 uri športne aktivnosti v okviru programa ZŽS), odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom se želi zagotoviti otrokom, vključenim v program (ciljna skupina), priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok, hkrati pa jih spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenjskega sloga. V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 in Izvedbenim načrtom Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 bo cilj programa povečati gibalno zmogljivost otrok vključenih v program ter oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga.

Obdobje izvajanja programa je od 1. 12. 2015 do 31. 8. 2017.

Na javni razpis se lahko prijavi:

  • osnovna šola,
  • zavod, registriran za dejavnost v športu,
  • športno društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športni klub idr.).
Prijavitelj lahko prijavi več programov, ki jih bo izvajal na isti osnovni šoli, vendar pa istega učenca lahko šteje samo k enemu programu. Strokovni delavec lahko kandidira samo s programom enega prijavitelja.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 4.851.457,20 EUR.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 12. 2. 2016 do 12. ure.

Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za oddajo vloge dobite na spletnih straneh: http://www.zsrs-planica.si.

Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.

Uradni list Republike Slovenije, številka 6, z dne 29. 1. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016006.pdf#!/r2016006-pdf