02

feb

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2016



Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2016

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije:

       za zavarovane osebe s paraplegijo,

       za zavarovane osebe s paralizo,

       za zavarovane osebe z multiplo sklerozo,

       za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi,

       za zavarovane osebe s cerebralno paralizo,

       za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze,

       za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,

       za otroke s celiakijo.

Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije, ki jim bo Zavod za zdravstveno zavarovanje sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilitacijo.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za predložitev vlog je 12. 2. 2016 do 12 ure.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 10. 2. 2016.

Uradni list Republike Slovenije, številka 6, z dne 29. 1. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016006.pdf#!/r2016006-pdf