22

feb

ŠtipendijeJavni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2016/2017 do zaključka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije:
Vlagatelj mora biti vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanje, ter izpolnjevati druge pogoje tega razpisa.

Višina štipendije: Mesečno 100,00 EUR.

Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Priloge k vlogi:
Fotokopija spričevala šolskega leta 2015/2016. Če se vlagatelj v šolskem letu 2015/2016 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

Način oddaje vlog:
Vloge se vložijo na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 210. javni razpis« od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
·       kamnosek/kamnosekinja,
·       izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
·       oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
·       elektrikar/električarka,
·       avtokaroserist/avtokaroseristka,
·       pek/pekarka,
·       mesar/mesarka,
·       mizar/mizarka,
·       zidar/zidarka,
·       klepar-krovec/kleparka-krovka,
·       izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
·       slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
·       pečar/pečarka,
·       gozdar/gozdarka in
·       dimnikar/dimnikarka.

Rok prijave: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016. Vloge, oddane pred začetkom roka za prijavo, bodo zavržene.

Vrednost razpisa: 1.200.000,00 EUR