22

feb

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesaJavni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme ta sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od tega:
·       za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti vskladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 6.000.000 EUR, in sicer za:
o   enostavne naložbe skupno 4.000.000 EUR,
o   zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR;
·       za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.000.000 EUR in sicer za:
o   enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR,
o   zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR.

Skladno s 76. členom uredbe je upravičenec do podpore:
·       lastnik oziroma zakupnik gozda,
·    pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo,
·       agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 15. 4. 2016 do 24. ure.

Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;
INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije