29

feb

Gozdna infrastrukturaJavni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2016

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Cilj je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Skladno s 67. členom Uredbe je upravičenec do podpore:

·       lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;

·       lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;

·       agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 EUR.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 3. 2016 do vključno 22. 4. 2016 do 24. ure.

Informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Uradni list Republike Slovenije, številka 15, z dne 26. 2. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016015.pdf#!/r2016015-pdf