29

feb

Nagrade RS na podočju šolstvaJavni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2016

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.

Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi enako nagrado samo enkrat. Oseba, ki je bila

Že nagrajena kot član skupine, je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge posebne dosežke oziroma življenjsko delo.

Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju delujejo najmanj 10 let.

Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a) najmanj 30 let.

Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart, tel.01/400-53-70, e-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na področju šolstva«. Predloge ne glede na način dostave sprejemajo do petka, 20. 5. 2016 do 13. ure.

Uradni list Republike Slovenije, številka 15, z dne 26. 2. 2016