29

feb

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozilaJavni poziv 39SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za:

·       nakup novega vozila na električni pogon,

·       nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender),

·       predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,

·       nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000 EUR.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.

Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30 uro.

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.

Uradni list Republike Slovenije, številka 15, z dne 26. 2. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016015.pdf#!/r2016015-pdf