04

mar

Javni razpis Občine Gornja Radgona - POSEBNE SKUPINE (upokojenska, veteranska in sorodna društva)Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona
za leto 2016


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:

·        vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom,

·        vključujejo prostovoljno delo,

·        vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,

·        vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje,

·        vključujejo obujanje tradicije,

·        vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja,

·        vključujejo strokovno vzgojo članov,

·        vključujejo skrb za lastno zdravje,

·        vključujejo programe druženj,

·        spodbujajo k strpnosti, nenasilju,

·        spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona imajo pravico do sofinanciranja društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona.

Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornja Radgona, se morajo s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali aktivnost v Občini. V kolikor se društvo brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani Občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po predmetnem pravilniku v naslednjem letu.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, telefon 02 564-38-31, faks: 02/564-38-14, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 4. 4. 2016.