08

mar

Socialna vključenost pripadnikov ranljivih skupinJavni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016–2017


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki so namenjene večji socialni vključenosti, krepitvi usposobljenosti in vstopu na trg dela na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) pripadnikov ranljivih skupin, ki so:
  • manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju       narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupin ter priseljencev) in
  • invalidi.
Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom bomo omogočili krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s ali za pripadnike ranljivih skupin.

Prijavitelji lahko zaprošajo za sofinanciranje prijavljene operacije v znesku najmanj 60.000 EUR in največ 120.000 EUR.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 4. 2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, pri Suzani Podboj, vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

Za dodatne informacije pa lahko pokličete Matejo Bošnjak na tel. 01/400-79-37, med uradnimi urami (pon. in pet. 9.–12., sre. 9.–12. in 14.–16.) ali pišete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradni list Republike Slovenije, številka 18, z dne 4. 3. 2016