08

mar

Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkovJavni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so:
  • stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev dogodka,
  • stroški promocije dogodka,
  • stroški najema prostora dogodka,
  • drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 8. 4. 2016.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradni list Republike Slovenije, številka 18, z dne 4. 3. 2016