14

mar

Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine


Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Projektni razpis, je namenjen sofinanciranju posameznih javnih projektov na področju kulturne dediščine, ki prispevajo k dostopnosti, predstavljanju ter dodatnemu dvigu kvalitete varstva in ohranjanja kulturne dediščine.

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na področju kulturne dediščine, in sicer:
  • nevladnih organizacij in oseb zasebnega prava s področja kulture, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu z oznako JP-KAM 2015-2016,
  • javnih zavodov registriranih za opravljanje javne službe s področja varstva kulturne dediščine, ki nimajo statusa državnega ali pooblaščenega muzeja,
  • ter samozaposlenih v kulturi (fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za kulturo in strokovno delujejo na področju kulturne dediščine).
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki so v javnem interesu in pokrivajo celotno območje Slovenije, ali so zaradi posebnega pomena za celovitost slovenskega kulturnega prostora, pomembni za vso Slovenijo, v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, raznolikih projektov varovanja, predstavljanja in dostopnosti kulturne dediščine.

Najvišji zaprošen znesek sofinanciranja ne sme presegati višine 5.000 €. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev na razpisu je 58.000 €.

Projektni razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in se zaključi 11. 4. 2016.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletni strani Ministrstva za kulturo
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/; pod oznako JPR-KD 2016, kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na razpis.

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Marija Brus, sekretarka, tel. 01/369-59-17, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Dolores Mijatović, podsekretarka, tel. 01/369-59-33, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradni list Republike Slovenije, števila 19, dne 11. 3. 2016