14

mar

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetjaII. javni razpis Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja – P7 sop 2016


Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) pridobile status socialnega podjetja.

Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo
za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Najnižji znesek kredita znaša 1.000 €, najvišji znesek kredita znaša 25.000 €.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vloge: 31. 3. 2016, 10. 4. 2016, 10. 5. 2016, 10. 7. 2016 in 10. 9. 2016, s skrajnim rokom črpanja kredita 10. 10. 2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov 15. 10. 2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-83, 02/234-12-74, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradni list Republike Slovenije, števila 19, dne 11. 3. 2016