21

mar

Izobraževanje odraslihJavni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2016

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje študijskih krožkov v šolskem letu 2015/16, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2016, programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje v šolskem letu 2015/16 ter aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih v letu 2016.

a)     Študijski krožki

Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.

b)     Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Sofinancira se:

·       izvedba dejavnosti Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja), izvedena 18. 5. 2016 in

·       koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2016 (v nadaljevanju Koordinacija TVU 2016), izvedena od 13. 5. do 30. 6. 2016.

c)     Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se programe medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.

d)     Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih

Sofinancira se izvedba aktivnosti združenj in društev, izvedenih od 1. 1. 2016 do 15. 11. 2016.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 502.500,00 EUR.

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 1. 4. 2016.

Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na

spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan, na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Uradni list Republike Slovenije, števila 21, dne 18. 3. 2016

Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016021.pdf#!/r2016021-pdf.