21

mar

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016Javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016


Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

·       organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,

·       organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,

·       organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter

·       organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje do dne 6. 9. 2016.

Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani Urada RS za meroslovje http://www.mirs.gov.si oziroma pri sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS za

meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, vsak delavnik od 9. do 15.30, razen v petek od 9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi, prijavnico, gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.

Za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na Loredano Leon, Urad RS za meroslovje po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali tel. 01/244-27-34, 01/244 27 00.

Uradni list Republike Slovenije, števila 21, dne 18. 3. 2016

Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016021.pdf#!/r2016021-pdf.