29

mar

Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020 v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP MPO).

Ključni cilj dejavnosti je zmanjšati stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti najbolj ogroženih oseb v Republiki Sloveniji z izvajanjem nefinančne pomoči, sofinancirane iz OP MPO.

Na javni razpis lahko kandidira pravna oseba, ki:
a) je humanitarna organizacija in je vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu ter opravlja dejavnost na področju socialnega varstva,
b) za stroške dejavnosti, za katere daje vlogo za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa, ni in ne bo prejela pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje),
c) ima vzpostavljeno lokalno mrežo za razdeljevanje hrane (zagotavlja več lokacij in osebje za razdeljevanje hrane),
d) izpolnjuje higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v skladu z zakonodajo,
e) ima upravne (t.j. kadrovske), finančne in operativne (skladišča, lokacije za razdeljevanje hrane, logistično podporo ipd.) zmogljivosti za izvedbo dejavnosti.

Rok za oddajo vloge je do vključno dne 15. 4. 2016.

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Bojani Lavrič na tel. 01/369-75-19, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na elektronskem-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Zainteresirani prijavitelji lahko na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do vključno 12.4. 2016 zastavijo vprašanja v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.mddsz.gov.si najkasneje do 13. 4. 2016.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 31. 3. 2016 ob 10. uri, v prostorih ministrstva.

Uradni list Republike Slovenije, številka 22, z dne 25. 3. 2016