29

mar

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomske študije v tujiniJavni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomske študije v tujini s pričetkom v šolskem letu 2016/17 (razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2016)

Predmet razpisa so štipendije za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo:
1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine;
2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.

Cilj razpisa: Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki delujejo na področjih umetnosti, filma in kulturne dediščine ter se bodo izobraževali na dodiplomskem študiju v tujini s ciljem:
·       večje dostopnosti do izobraževanja,
·       dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter
·       lažjega vključevanja mladih na trg dela.

Namen razpisa: Usposabljanje za nekatere specifične poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine je namenjeno dvigu ključnih kompetenc, povečanju usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Pri razpisih za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za dodiplomske študije je pozornost namenjena posebno nadarjenim s področja glasbe, baleta in plesa. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti.

Razpisni rok se prične 25. 3. 2016 in se izteče 25. 4. 2016.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisna dokumentacija je na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/ kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 01/369-58-94. Uradne ure za Ministrstva za kulturo so vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo do 14. do 16. Ure.

Uradni list Republike Slovenije, številka 22, z dne 25. 3. 2016