29

mar

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanjeJavni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2016/2017
(razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2016)

Predmet razpisa so:
1.   štipendije za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) in izpopolnjevanje v tujini (Š-1) in v Republiki Sloveniji (Š-2) na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področje kulturnega menedžmenta;
2.   štipendije za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š-3).

Cilji razpisa: Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki delujejo na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta ter se bodo izobraževali na podiplomskem študiju v tujini ali v RS (Š-1 ali Š-2) in posameznikom, ki se želijo usposobiti za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š-3),s ciljem:
·       večje dostopnosti do izobraževanja,
·       dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter
·       lažjega vključevanja mladih na trg dela

Razpisni rok se prične 25. 3. 2016 in se izteče 25. 4. 2016.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisna dokumentacija je na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/ kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 01/369-58-94. Uradne ure za Ministrstva za kulturo so vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo do 14. do 16. ure.

Uradni list Republike Slovenije, številka 22, z dne 25. 3. 2016