29

mar

Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi

Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPP-KŽP-2016

Predmet poziva: Kulturna žepnina za samozaposlene v kulturi (v nadaljevanju: kulturna žepnina) je namenjena ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture in zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi, izboljšanju pogojev delovanja in zviševanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, širitvi in večanju dostopnosti kulturnih dobrin, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne kulturne in umetniške produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.

Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore pri pripravi in/ali izvedbi kulturnih projektov samozaposlenih v kulturi. Kulturna žepnina je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu.

Vrednost kulturne žepnine je določena v višini 1.500,00 EUR bruto.

Področje poziva: poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, na katerih delujejo samozaposleni v kulturi.

Cilji poziva: Podpora delovanju samozaposlenih v kulturi v letu 2016 sledi naslednjim ciljem:
·       ohranitev in dvig samozaposlitvenih možnosti na področjih kulture;
·       večja vključenost samozaposlenih v kulturi v kulturne projekte;
·       povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in kulturne ustvarjalnosti na celotnem slovenskem kulturnem prostoru;
·       dvig kompetenc ter mobilnosti.

Javni razpis je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2016.

Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Mojca Jurič, tel. 01/369-58-74, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

Uradni list Republike Slovenije, številka 22, z dne 25. 3. 2016